specijalistički diplomski stručni
Brendiranje proizvoda na primjeru maslinovog ulja Luna

Juliana Badurina (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment