specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA STATISTIČKIH METODA U ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA MALOPRODAJA U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI GRADA ŠIBENIKA

Sanja Gačanin (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment