specijalistički diplomski stručni
INOVACIJE U TURIZMU

Mario Pučić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment