specijalistički diplomski stručni
UNOS PRAVA VLASNIŠTVA U KAPITAL DIONIČKIH DRUŠTAVA

Leana Radošević (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment