specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA SIMULACIJA U UPRAVLJANJU ZALIHAMA I LOGISTIČKIM SUSTAVOM

Ivan Hunjadi (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment