specijalistički diplomski stručni
KOMUNIKACIJSKI ODNOSI U PRIVATNOM SEKTORU

Tanja Vujasin-Jakopović (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment