specijalistički diplomski stručni
INOVACIJE U RURALNOM TURIZMU

Ivan Čogelja (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment