specijalistički diplomski stručni
Primjena lean modela proizvodnje u hrvatskom pčelarstvu

Marjan Slavica (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment