specijalistički diplomski stručni
SIGURNOST OPERACIJSKOG SUSTAVA

Mario Begura (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment