specijalistički diplomski stručni
INOVACIJE U MEMORIJALNOM CENTRU „NIKOLA TESLA“ SMILJAN

Dragan Jovanović (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment