završni rad
IZVRŠNE INSTITUCIJE GRADA ŠIBENIKA

Krešimir Erak (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava