specijalistički diplomski stručni
OSOBINE VJEŠTIH MENADŽERA: ŽENE ILI MUŠKARCI

Mirela Matić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment