specijalistički diplomski stručni
OSOBINE VJEŠTIH MENADŽERA: ŽENE ILI MUŠKARCI

Mirela Matić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment
Podaci o radu
NaslovOSOBINE VJEŠTIH MENADŽERA: ŽENE ILI MUŠKARCI
AutorMirela Matić
Voditelj/MentorGina Lugović (mentor)
Sažetak rada
Završni rad „Osobine vještih menadžera: Žene ili muškarci?“ opisuje pojam menadžera i menadžmenta te osobina i vještina kojima vladaju uspješni menadžeri. Svrha ili misija završnog rada je detaljno istraživanje o rukovođenju menadžera te ukazivanje na razlike, odnosno na postojanost mogućih razlika u rukovođenju žena i muškaraca menadžera. U uvodnom dijelu je detaljno opisan pojam menadžera, menadžmenta te stilova menadžmenta. Sljedeći dio završnog rada se odnosi na zastupljenost žena na menedžerskim pozicijama. U posljednjem dijelu završnog rada, izneseni su rezultati istraživanja koja se bave stilovima rukovođenja te karakteristikama žena i muškaraca menadžera.Diploma thesis „Traits of skilled managers: women or men?“ detailed investigate the term of managers, management, characteristics and skills which govern successful managers. The purpose and mission of the diploma thesis is a detailed study of the leadership of the managers and pointing to the difference, that is, the persistence of the possible differences in the leadership of women and men managers. In the introductory part is described in detail the concept of managers, management styles and management. The next part of the diploma thesis relating to the representation of women in managerial positions. In the last part of the diploma work, presented the results of research dealing with leadership styles and characteristics of women and men managers.
Ključne riječimenadžer vještine žena muškarac
Naslov na drugom jeziku (engleski)TRAITS OF SKILLED MANAGERS: WOMEN OR MEN
Povjerenstvo za obranuIvica Poljičak
Mili Razović
Gina Lugović
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineMenadžment
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta
Kratica akademskog / stručnog nazivaSruč.spec.oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Diploma thesis „Traits of skilled managers: women or men?“ detailed investigate the term of managers, management, characteristics and skills which govern successful managers. The purpose and mission of the diploma thesis is a detailed study of the leadership of the managers and pointing to the difference, that is, the persistence of the possible differences in the leadership of women and men managers. In the introductory part is described in detail the concept of managers, management styles and management. The next part of the diploma thesis relating to the representation of women in managerial positions. In the last part of the diploma work, presented the results of research dealing with leadership styles and characteristics of women and men managers.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)manager skills women men
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:779223
PohranioNives Paškov Milošević