specijalistički diplomski stručni
INOVACIJE U TURISTIČKOJ PONUDI BAŠKIH OŠTARIJA

Andrej Duić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment