završni rad
SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA S POSEBNIM OSVRTOM NA ORNITOLOŠKI TURIZAM GRADA TROGIRA

Tea Piplica (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment