završni rad
STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA ŠIBENIKA

Paško Rakić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava