specijalistički diplomski stručni
MOGUĆNOSTI ULASKA STRANIH INVESTITORA NA HRVATSKO TURISTIČKO TRŽIŠTE

Snježana Kovač (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment