specijalistički diplomski stručni
Strategija razvoja obrazovanja odraslih u RH na primjeru Pučkog otvorenog učilišta Šibenik

Miranda Kalauz (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment