specijalistički diplomski stručni
Strategija razvoja obrazovanja odraslih u RH na primjeru Pučkog otvorenog učilišta Šibenik

Miranda Kalauz (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment
Podaci o radu
NaslovStrategija razvoja obrazovanja odraslih u RH na primjeru Pučkog otvorenog učilišta Šibenik
AutorMiranda Kalauz
Voditelj/MentorAlenka Poljičak (mentor)
Sažetak rada
Smatra se da je znanje temeljna proizvodna snaga u ljudskom društvu i glavni uvjet uspješnosti. Količina znanja i razlike u njegovoj primjeni postale su glavni čimbenici prema kojima se države dijele na razvijene i nerazvijene, bogate ili siromašne. U suvremenim bogatim društvima sustav obrazovanja od najvišeg je nacionalnog značaja, te se primjenjuju one strategije razvoja obrazovanja i odgoja, koje najprimjerenije doprinose gospodarskom, socijalnom i kulturnom razvoju društva, te poželjnom i trajnom razvoju pojedinca. Svjedoci smo da se količina novoga znanja povećava velikom brzinom. To nameće potrebu stalnog usavršavanja i trajnog stjecanja novih kompetencija, novih znanja i vještina za uspješno obavljanje poslova u svakoj profesiji, stoga znanja stečena u tradicionalnom obrazovnom sustavu brzo zastarijevaju i nisu dostatna potrebama pojedinca i društvene zajednice. Stoga se i suvremena strategija obrazovanja temelji upravo na načelu cjeloživotnog učenja. Ovim radom nastojati će kroz analizu društveno-ekonomske situacije u Šibensko-kninskoj županiji i kroz analizu trenutnog stanja Pučkog otvorenog učilišta Šibenik, pripremiti podlogu za modernizaciju i usklađenost postojećih obrazovnih programa obrazovanja odraslih te potrebe za razvojem novih programa. Svojim dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom te stalnim razvojem programa Pučko otvoreno učilište Šibenik želi podignuti standard i postati vodeća ustanova za obrazovanje odraslih među institucijama koje se bave ovom vrstom edukacije na području grada Šibenika i županije Šibensko-kninske.
Ključne riječicjeloživotno učenje obrazovanje odraslih programi obrazovanja tržište rada
Naslov na drugom jeziku (engleski)STRATEGY FOR ADULT EDUCATION DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF CROATIA BASED ON ACTIVITIES OF THE OPEN UNIVERSITY OF ŠIBENIK
Povjerenstvo za obranuDragan Zlatović
Ivana Kardum Goleš
Alenka Poljičak
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineMenadžment
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaINTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI
Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline)
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta
Kratica akademskog / stručnog nazivaSruč.spec.oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-11-03
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Knowledge is considered to be a basic productive strength in human society as well as an essential prerequisite for success. The amount of knowledge and differences in its application have become major factors in classifying the countries as developed or developing, rich or poor. In modern and wealthy societies the education system is of the highest national importance and only strategies for education development that contribute most appropriately to economic, social and cultural development of society and to desirable and lasting development of an individual are implemented. We are witnessing a rapid increase in the amount of new knowledge. This results in the need of further education and training as well as a constant acquisition of new competencies, new knowledge and skills, which are necessary for every career to be performed successfully; thus, knowledge gained in traditional education system quickly becomes outdated and does not meet the needs of an individual or a community. Modern education strategy is, therefore, based on the concept of lifelong learning. This paper, i.e. this development strategy will help the Open University of Šibenik to provide the basis for the modernisation and harmonisation of existing adult education programmes and the necessity of developing new programmes through an analysis of the socio-economic situation in Šibenik-Knin County and through an analysis of the current state of the Open University of Šibenik. The Open University of Šibenik intends to take advantage of its notable experience and quality as well as its constant activity on developing programmes to raise the standards, thus becoming a leading adult education institution in Šibenik and Šibenik-Knin County.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)lifelong learning adult education education programmes labour market
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:297293
PohranioNives Paškov Milošević