specijalistički diplomski stručni
PRAVNI ASPEKTI BRENDIRANJA HOTELA

Marijana Dominiković (2016)
Veleučilište u Šibeniku