završni rad
ULOGA I ZNAČAJ TROŠKOVA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM

Katarina Šabić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment