specijalistički diplomski stručni
STVARANJE NOVE I UZBUDLJIVE MARKE

Tajana Erak (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment