specijalistički diplomski stručni
RIZIK UGLEDA

Sanja Vukorepa (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment