završni rad
RAD UČENIKA I STUDENATA PREMA NOVOM HRVATSKOM PRAVU

Paula Tokić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava