specijalistički diplomski stručni
KODEKS ETIKE U POSLOVANJU

Monika Horvat (2017)
Veleučilište u Šibeniku