završni rad
ULOGA POSTUPKA AUDITIRANJA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM

Magda Jelinić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment