specijalistički diplomski stručni
ANALIZA PRIKRIVENOG OGLAŠAVANJA NA FILMU I DNEVNIM NOVINAMA

Matea Delić (2017)
Veleučilište u Šibeniku