specijalistički diplomski stručni
INSEKTICIDI U OKOLIŠU I HRANI

Krešimir Petković (2017)
Veleučilište u Šibeniku