specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA STATISTIČKIH METODA U ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA; ANALIZA STRUKTURE I STAVOVA NAUTIČARA U NP KORNATI

Melanija Ježina (2017)
Veleučilište u Šibeniku