specijalistički diplomski stručni
Rizici terorizma

Matea Rak (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment