specijalistički diplomski stručni
Rizici terorizma

Matea Rak (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment
Podaci o radu
NaslovRizici terorizma
AutorMatea Rak
Voditelj/MentorAna Udovičić (mentor)
Sažetak rada
Ovaj rad se bavi definiranjem rizika i terorizma. Rizik je sveprisutan u današnjem svijetu, u svim segmentima i zato je potrebno njime upravljati. Kako bi što bolje upravljali rizicima, potrebno je prvo definirati vrstu rizika, a potom način upravljanja. Pranje novca je proces u kojem se prikriva pravi izvor ilegalno stečenog novca. Tokom faze pranja novca novac može proći kroz tri faze. U Europi organi protiv terorizma se naziva Europol, u Hrvatskoj to je odbor HNB-a, koji kroz ostale organe djeluje na tom polju. Hrvatska je potpisnica svih europskih normi. Terorizam je smišljena uporaba nezakonitog nasilja ili prijetnje nezakonitim nasiljem radi usađivanja straha s namjerom prisiljavanja ili zastrašivanja vlasti ili društva, kako bi se postigli ciljevi koji su vjerski, politički ili ideološki. U radu je prikazano Huntingtonovo viđenje budućeg terorizma, te je sve ispitano kroz istrživanje na temelju stvarnih podataka i događaja. Razlika između prošlog i budućeg terorizma postoji. Uz pojam terorizma danas vezuje se i pojam superterorizam. Pojam koji se vezuje uz korištenje bioloških, kemijskih, nukleanih tehnika, a primjer tog pojma je Aum Shinriky sekta. U radi su objašnjeni čimbenici koji idu na ruku terorizmu na Balkanu. Na kraju rada prikazane su tri studije slučaja u zemljama Europe. Prvo, u Velikoj Britaniji korištenje „sitnog kriminala“ u svrhe terorizma, na primjeru lažnih čekova. Drugi primjer je primjer terorizma Sjeverne Irske, na primjeru svoje burne prošlosti pa do pojave ozbiljnih terorističih žrtava. Posljednja zemlja je Rumunjska, kao zemlja koja ima problem terorizma zbog „ilegalnih“ grupa koje pripadaju stranim terorističkim organizacijama.
Ključne riječirizik terorizam pranje novca
Naslov na drugom jeziku (engleski)RISK OF TERRORISM
Povjerenstvo za obranuNikolina Gaćina
Ivana Kardum Goleš
Ana Udovičić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineMenadžment
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta
Kratica akademskog / stručnog nazivaSruč.spec.oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-11-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This paper deals with the definition of risk and terrorism. Risk is ubiquitous in today's world, in all segments, so you need to manage it. In order to better manage risks, it is first necessary to define the type of risk, and then control mode. Money laundering is the process-which conceals the true source of illegally obtained money. Money Laundering money can go through three phases. In Europe, organization against terrorism is called Europol, in Croatia, the Committee of the HNB, which, through other bodies is active in this field. Croatia is a party to all European standards. Terrorism is the deliberate use of unlawful violence or threat of unlawful violence to instillation of fear with the intention of forcing government intimidation or society In order to achieve goals that are religious, political or ideological. This paper presents the Huntington's vision of the future of terrorism, and it is all explored through the basis of actual data and events. The difference between the past and future terrorism exists. The concept of terrorism today is linked to the concept of super terrorism.. At the end of the paper report of the three case studies in European countries is done . First, in the UK the use of "petty crime" for the purposes of terrorism, in the case of fraudulent checks. Second example is terrorism Northern Ireland, on the example of its turbulent past and serious terrorist victims. The last country is Romania, as a country Romania has a problem of terrorism because of "illegal" group belonging to foreign terrorist organizations.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)risk terrorism money loundrey
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:830429
PohranioNives Paškov Milošević