specijalistički diplomski stručni
Rizici globalizacije

Marija Protrka (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment