završni rad
MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA KRIMINALISTIČKE POLICIJE - INTERPOL
INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION INTERPOL

Dajana Goreta (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava