specijalistički diplomski stručni
KONTINUUM DOBRIH KOMUNIKACIJSKIH ODNOSA U ORGANIZACIJI

Ivana Portada (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment