završni rad
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA, ATRAKCIJSKA OSNOVA I MARKETINŠKA STRATEGIJA NP KRKA

Matea Zelić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment