specijalistički diplomski stručni
MARKETINŠKO PROMOVIRANJE MEĐUNARODNOG DJEČJEG FESTIVALA U ŠIBENIKU

Ena Šanić (2017)
Veleučilište u Šibeniku