specijalistički diplomski stručni
MARKETINŠKO PROMOVIRANJE NA PRIMJERU VINKOVAČKIH JESENI

Marija Ripić (2017)
Veleučilište u Šibeniku