specijalistički diplomski stručni
SOCIO-EKONOMSKI UTJECAJI ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA NA LOKALNU ZAJEDNICU

Katarina Milković (2017)
Veleučilište u Šibeniku