specijalistički diplomski stručni
ULOGA LJUDSKIH POTENCIJALA U KREIRANJU IZVRSNOSTI USLUGA U HOTELSKOM SMJEŠTAJU

Doroteja Birin (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment