specijalistički diplomski stručni
Strateški rizik ili rizik poslovnog okruženja

Dina Lucić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment