specijalistički diplomski stručni
Strateški rizik ili rizik poslovnog okruženja

Dina Lucić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment
Podaci o radu
NaslovStrateški rizik ili rizik poslovnog okruženja
AutorDina Lucić
Voditelj/MentorAna Udovičić (mentor)
Sažetak rada
Učinkovit sustav upravljanja rizicima je najbitniji instrument zaštite poduzeća od konkurencije i istodobno omogućuje pravodobnu neutralizaciju posljedica djelovanja rizika. Za upravljanje je važna identifikacija i mjerenje rizika, što je uvjet analize rizika. Rizik kao neizostavni dio svake organizacije usko je vezan s procesom odlučivanja. Prilikom donošenja odluka bitno je znati koji su potencijalni rizici za poduzeće. Nakon saznanja poslovnih rizika bitno je pravilno i učinkovito upravljati rizicima. Svako poduzeće djeluje susrećući se s rizikom, poput plasiranja novog proizvoda na tržište pri čemu je rizik hoće li on uspjeti ili ne. Kako bi zadržali svoju poziciju na tržištu ili išli korak naprijed, poduzeća moraju posvetiti posebnu pozornost analizi i upravljanju rizicima. Neučinkovito upravljanje može donijeti enormne štete razvoju i napretku poduzeća. Učinkovit sustav upravljanja rizicima jedno je od najbitnijih instrumenata zaštite poduzeća od konkurencije te omogućuje poduzeću pre-poznavanje prilika i pravodobno reagiranje na promjene. Rizik, upravljanje rizikom, analiza rizika, metode i tehnike upravljanja rizika, samo su neki od pojmova koji se susreću tijekom prisutnosti rizika poduzeću. Za upravljanje rizikom u poduzeću bitna je identifikacija i mjerenje rizika što predstavlja uvjet procesu analize rizika. Strateški rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na financijski rezultat i kapital banke uslijed loših poslovnih odluka, neodgovarajućeg provođenja tih odluka ili nedostatka sagledavanja promjena u financijskom sistemu, odnosno nepostojanja dugoročne razvojne komponente u upravljačkom i rukovodećem timu banke.
Ključne riječirizik strategija upravljanje poduzeće
Naslov na drugom jeziku (engleski)STRATEGIC RISK OR BUSINESS ENVIRONMENT RISK
Povjerenstvo za obranuIvana Kardum Goleš
Nikolina Gaćina
Ana Udovičić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineMenadžment
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta
Kratica akademskog / stručnog nazivaSruč.spec.oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-11-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Effective risk management system is an essential instrument for the protection of competition from companies whose also providing timely neutralization result of risk. Management is important to identify and measure risk, a requirement of a risk analysis. Risk as an indispensable part of every organization is closely associated with the decision making process. When making decisions it is important to know the potential risks for the company. After learning about potential business risk it is important to properly and effectively manage them. While operating, each company encounters risks, such as launching a new product on the market where the risk is whether it will succeed or not. In order to maintain their market position or even take a step ahead, companies must pay special attention to the analysis and management of risks. Ineffective management can cause enormous damage to the development and progress of the company. Effective risk management system is one of the most important instruments in protecting business from competition and it enables the enterprise to recognize opportunities and respond to changes timely. Risk, risk management, risk analysis, methods and techniques of risk management are just some of the concepts that emerge in the presence of enterprise risk. It is essential for the risk management in the company to identify and measure risk as a prerequisite for the risk assessment process. Strategic risk is the risk of negative effects on the financial result and equity due to bad business decisions, improper implementation of these decisions, or lack of consideration of changes in the financial system, and the lack of long-term development component in the control and the management team of the bank.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)risk strategy management company
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:583844
PohranioNives Paškov Milošević