završni rad
AUTORSKA PRAVNA ZAŠTITA AUTORA GLAZBENIH DJELA

Mićo Huljev (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment