završni rad
ZAŠTITA ŽENE U HRVATSKOM RADNOM PRAVU

Kata Latinac (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Podaci o radu
NaslovZAŠTITA ŽENE U HRVATSKOM RADNOM PRAVU
AutorKata Latinac
Voditelj/MentorDragan Zlatović (mentor)
Sažetak rada
Žena je razvojem društva imala i različite uloge u njemu. Kroz povijest je bila diskriminirana i potlačena. Status žene danas je dosta promijenjen, žene su izjednačene sa muškracima u zakonima i propisima ali u praksi je još potreban napredak. Trudnice, majke, dojilje, roditelji i posvojitelji u hrvatskim zakonima imaju posebno propisane zakone. Ispred svega se stavlja njihova zaštita i zaštita djece. Roditelji imaju pravo na rodiljne i roditeljske potpore zbog skrbi o djeci te njihovoj dobrobiti i kvalitetnijem razvoju. U pogledu zapošljavanja muškarca i žene prisutna je diskriminacija. Žene su diskriminirane od strane poslodavaca jer smatraju da je zaposlitit ženu veći trošak od zaposlenja muškarca. Tijekom zapošljavanja dolazi i do spolne diskriminacije i spolnog uznemiravanja. Veliki problem predstavlja i plaća za obavljeni rad. Poslodavac je dužan isplatiti jednaku plaću radniku i radnici za jednako obavljen posao. Kada se govori o diskriminaciji ili uznemiravanju najbolji primjer je mobbing. Mobbing je specifičan oblik ponašanja na radnom mjestu kojim jedna ili više osoba na razne načine uznemirava, narušava ugled i dostojanstvo druge osobe. Zlostavljanje na radnom mjesu postaje sve veći problem u društvu. Zlostavljač svoju žrtvu ne cijeni i ne poštuje, dok žrtva u takvim okolnostima rada ne može pokazati svoju stručnost i profesionalnost, a ugrožen joj je i posao i psihičko zdravlje. Zlostavljanje na radu može se kazniti kaznom i do dvije godine zatvora. Feminizam je skupina ideologija i političkih pokreta kojima je cilj poboljšanje položaja žene u društvu, odnosno izjednačavanje prava žena sa pravima muškaraca, za koja se prava danas feministkinje i dalje bore.
Ključne riječižena muškarac pravo zaštita diskriminacija
Naslov na drugom jeziku (engleski)PROTECTION OF WOMEN IN THE CROATIAN LABOR LAW
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pravo
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaMenadžment; smjerovi: Turistički menadžment, Informatički menadžment
SmjerInformatički menadžment
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-11-02
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Women's development society had a different role in it. Trough history she has been discriminated and oppressed. The status of women is quite changed today, they are equal to men in lows and regulations, but in practice is improvement still needed. Pregnant women, mothers and nursing mothers, parents and adoptive parents in Croatian law have specifically required law. Before everything is their protection and the protection of children. Parents have right to parental support for children and their wellbeing and quality development. In terms of employment of men and women there is discrimination. Women have been discriminated by the employer because they believe that is to hire women higher cost then hiring a man. During the employment comes to the sexual discrimination and sexual harassment. Big problem is also the wages for the performed work. The employer is obliged to pay equal wages for men and women worker, for the same job. When we talk about discrimination or harassment, the best example is mobbing. Mobbing is a specific way of behavior on work place, that one or more person in many ways tries to disturbed and violated the dignity of another person. Harassment in the workplace is growing problem in society. Abuser has no respect and subjective evaluation for his victim, while the victim in such work circumstances can’t demonstrate their expertise and professionalism, and threatened her job and mental health. Harassment at work can be punished and sentenced to prison up to two years. Feminism is group of ideologies and political movements where the goals was to improve the position of women in society and the equalization of women’s rights with the rights of men, to that law today feminists continue to struggle. (
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:271663
PohranioNives Paškov Milošević