specijalistički diplomski stručni
Analiza financijskih izvještaja

Ivana Bačelić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment