specijalistički diplomski stručni
EVENTI U TURISTIČKOJ DJELATNOSTI

Dragana Župarić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment