specijalistički diplomski stručni
ANALIZA SADRŽAJA NOVINSKIH ČLANAKA O TURIZMU OBJAVLJENIH 2014. GODINE U DNEVNOM LISTU "SLOBODNA DALMACIJA"

Marija Kranjac (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment