završni rad
KOMUNALNE NAKNADE - RJEŠENJA I OVRHE

Matea Turkalj (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava