specijalistički diplomski stručni
STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SINJA

Anđela Vukušić (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment