specijalistički diplomski stručni
ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE U HRVATSKOM PRAVU

Andrea Kalanj (2016)
Veleučilište u Šibeniku