specijalistički diplomski stručni
MENADŽERSKE VJEŠTINE I OSOBINE - UROĐENE ILI STEČENE

Olja Zubčić (2016)
Veleučilište u Šibeniku