specijalistički diplomski stručni
Odnosi s javnošću

Petar Mikuličin (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment