završni rad
ODNOSI S JAVNOŠĆU

Josip Kuštera (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment