specijalistički diplomski stručni
Financijsko poslovanje na temelju financijskih pokazatelja poduzeća Marina Šibenik d.o.o.

Kristina Stančić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment