specijalistički diplomski stručni
Socijalne vještine - temelj uspješnosti menadžera

Suzana Čelić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment